Welkom bij TC Runa
Wij wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging!

Voor het jaar 2019 gelden de volgende tarieven voor het jaarlidmaatschap

Aanmelden als lid moet schriftelijk bij de secretaris van TC Runa.
Onderstaand aanmeldformulier kan hiervoor gebruikt worden.
Het lidmaatschap kan elk moment in gaan, wel dient er een pasfoto voor op het pasje ingeleverd te worden bij Alied Wemmenhove.

De contributie bedraagt per jaar (van januari t/m december):

1e seniorlid € 110,-

vanaf 2e seniorlid per gezin € 100,-

Jeugdlid tot en met 12 jaar € 50,-

Jeugdlid ouder dan 12 jaar € 65,-

Studentenlid € 65,-

Na ontvangst van de contributie kun je aan het begin van elk seizoen op de zogenaamde “pasjesavond” je spelerspas afhalen.
Wanneer je gedurende het seizoen lid wordt kun je in de kantine je pas afhalen.
Zonder spelerspas ben je niet gerechtigd te spelen.

Opzeggen lidmaatschap

Schriftelijk voor 1 november 2019
Het opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 november bij de secretaris bekend zijn.
Bij een latere opzegging blijft de contributie over het nieuwe seizoen verschuldigd.

Clubcollect

Voor de inning van de contributie is TC RUNA een samenwerkingsverband aangegaan met
ClubCollect. ClubCollect zal namens de club naar ieder clublid (1 per gezin) een email,
SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link
opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL
voldoen.

Aanmeldformulier

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

E-mail (verplicht)

Pasfoto